Pilana Muhvić Mali Lug, Čabar - Pilana Muhvić | Proizvodi drva Gorskog kotara

Go to content
Pilana Muhvić Mali Lug, Čabar, Gorski kotar
Pilana Muhvić je obiteljsko poduzeće koje je prisutno u Hrvatskoj drvnoj  branši od 1987 godine. Iako se Pilana Muhvić u početku bavila samo prijevozom  sirovine te nakon toga pilanarstvom, tijekom godina javljala se potreba za  poboljšanjem postojećih proizvoda te proširenje ponude kako bi se zadovoljilo  tržište i potrebe kupaca. Danas Pilana Muhvić posjeduje vlastiti vozni park kojim nudi uslugu  prijevoza, svoje strojeve za potrebe šumarskih usluga (usluga sječe i vuče),  haker za drobljenje sječke te cjepač za cijepanje ogrjevnog drveta godišnjeg  kapaciteta 6.000 m³. Osim toga na površini od 2850 m² nalazi se hala potpuno  opremljena strojevima za pilansku preradu drveta ( kapaciteta 10 000 m³ godišnje) te stolarija opremljena strojevima za finalnu obradu drveta. Najveći dio naše robe se izvozi cca 80% i to uglavnom u zemlje Europske  unije, a preostali dio prodajemo na domaćem tržištu.
Šumarstvo i šumarske usluge
Usluge prijevoza
Drvna biomasa / sječka
tel: +385 (51) 823 369
fax: +385 (51) 823 369
mob: +385 (98) 215 963
mob: +385 (98) 217 9110
Adresa;
Mali Lug, Svetogorski put 25
51304 Gerovo
Back to content